Kender du Motocross DM-A seriens 5 nye primære tiltag til denne sæson?

Inden længe skydes endnu en DM-A motocross sæson i gang, og her får du overblikket over en række nye tiltag, der er blevet gjort ifht. deltagelse og afvikling af løbsserien:

DM-A seriens 5 nye primære tiltag:

  1. Superheat indføres med de 15 bedste fra MX1 og MX2
  2. Præmiepenge til de 10 bedst placerede i superheatet
  3. Ingen “tvangsoprykning” til klassetrin A
  4. B MX1, B MX2 og B Junior 125 kørere må deltage til DM-A
  5. Mini 85 open deltager som supportklasse ved 4 DM-A afdelinger, Sidevogn til 1 DM-A afdeling og Dame til 2 DM-A afdelinger

1) Superheat indføres med de 15 bedste fra MX1 og MX2

Baggrunden for dette tiltag er at give publikum mulighed for at se de bedste danske og udenlandske kørere i samme heat.

2) Præmiepenge til de 10 bedst placerede i superheatet
Præmiepenge gives ud fra følgende skala:
Samlet 1. plads: Kr. 3.000,-
Samlet 2. plads: Kr. 2.000,-
Samlet 3. plads: Kr. 1.000,-
Samlet 4. plads: Kr. 800,-
Samlet 5. plads: Kr. 700,-
Samlet 6. plads: Kr. 600, –
Samlet 7. plads: Kr. 500,-
Samlet 8. plads: Kr. 400,-
Samlet 9. plads: Kr. 300,-
Samlet 10. plads: Kr. 200,-

Samlet præmiepenge pr. afd.: kr. 9.500,-
Præmiepenge i alt i 2023 er kr. 66.500,-

Baggrunden for dette er give de bedste kørere mulighed for at få dækket nogle at deres mange udgifter og tillokke udenlandske kørere.

3) Ingen “tvangsoprykning” til klassetrin A

Tekstuddrag fra MX-reglement-2023-opdateret-20012023:

Oprykning til klassetrin A.
Oprykning via mesterskabspoint:
En B-kører, som i løbet af én sæson har opnået minimum 25 mesterskabspoint i DM-A-serien, skal indløse A-licens i den kommende sæson.

Oprykning via oprykningspoint:
Oprykningspoint tildeles B-kørere efter samme fordelingsnøgle som i § 3.3.2. Dog er kun DM og Landsdelsmesterskaber oprykningspointgivende i B-klassen. Når 20 oprykningspoint er nået (der samles oprykningspoint over flere sæsoner), kan man enten med det samme rykke til klassetrin A, eller forblive i klassetrin B året ud. Vælger køreren at forblive i B året ud, skal han/hun indløse A-licens til den efterfølgende sæson.

Der er ingen oprykning til A fra Junior 125-klassen.

Baggrunden for denne ændring er, at det har vist sig at reglerne om oprykning til A i 2022 har afholdt B MX1 og B MX2 kørere fra at deltage i DM-A serien.

4) B MX1, B MX2 og B Junior 125 kørere må deltage til DM-A

Tekstuddrag fra MX-reglement-2023-opdateret-20012023:

Enhver kører, som er i besiddelse af gyldig DMU kørerlicens A125+ eller B125+. Ligeledes udenlandske kørere med international licens.

Baggrunden for, at det nu tillades for B MX1, B MX2 og B Junior 125 kørere at deltage i DM-A serien, er et ønske om at få flere kørere til start til DM-A, blandt andet for at give publikum mere action og seværdigt race. Desuden er ønsket også at give B MX1, B MX2 og B Junior 125 kørere mulighed for at snuse til farten i A-klassen på de baner, de ønsker at deltage på, og derved kunne deltage i serien som træning til deres egne DM serier i klasserne B MX1, B MX2 og B Junior 125.

5) Mini 85 open deltager som supportklasse ved 4 DM-A afdelinger, Sidevogn til 1 DM-A afdeling og Dame til 2 DM-A afdelinger.

Baggrunden for, at Mini 85 Open er valgt som den primære supportklasse til DM-A, er et ønske om at tilskynde teams til i større grad at få tilknyttet unge 85-kørere til teams og på den måde give teams mulighed for at vise deres unge talenter frem for publikum gennem hele året til de største løb i Danmark. Dernæst er fravalget af Junior125 klassen som supportklasse gjort for at give Junior125 kørerne mulighed for at deltage i både DM Junior125 og DM-A og samtidig give teams mulighed for at vise deres Junior 125 kørere frem til alle DM-A afdelinger.

Håbet er, at flere teams på den lange bane vil støtte og guide flere unge kørere i sporten. I tråd med at skabe bedre rammer for teams med 85- og Junior125 kørere, har det også været et ønske fra DM-A seriens side at vise de bedste klasser frem og få vist, at motocross også er for børn og unge i alle aldre.